Last ned PDF

Vi utvikler en sensorteknologi som gir mulighet for rask og kostnadseffektiv kontoll og feilovervåkning av viktige deler i jernbanen.

Utvalget vil omfatte:

 • Påvisning av hjulskader
 • Oppdage ustabilitet
 • Nøytral temperaturovervåking
 • Skinnetemperatur
 • Overvåking av påkjenninger på jernbane, broer etc.
 • Forstyrrelser i underlaget

Fordeler

 • Rask installasjon
 • Svært kostnadseffektivt
 • Data overføres kontinuerlig gjennom en rekke leveringsmetoder inkludert trådløse overføringer med GPS-posisjonsdetaljer
 • Tillater et nettverk å forutsi vedlikeholdsplaner
 • Sensorer kan brukes sammen med eksisterende systemer

Faktafil

Den samme sensorteknologien brukes i hele utvalget for akselteller, tog veiing, hjulskader, ustabiliteter, overvåking av påkjenninger på jernbane, broer etc, bakkeforstyrrelser etc.