Pandrol Fastclips FD

Last ned PDF

Pandrol FASTCLIP FD system er en økonomisk løsning for hovedspor.

Pandrol Fastclip FD befestigelse er designet for å støtte hovedspor og sportyper  hvor nivået av dynamisk last, friksjon og termiske krefter ikke er like høye som de som vanligvis finnes på høyhastighetslinjer og tungtransportslinjer. Den er typisk tilpasset spor som opereres med lav eller medium tetthet på skinneseksjoner rundt 50 kg/m, hastigheter opp til 120 km/t, og for aksellast rundt 20 tonn. 

  • Passende for både betong- og stålsviller
  • Passende for bruk på hovedspor, sidespor eller linjer med lett trafikk

FD Clips kan installeres med håndverktøy eller maskinell installering.